طلایی

۲۵۰,۰۰۰

 • تعداد کاربر: ۵۰
 • تعداد فرم: ۵۰
 • فضای ذخیره سازی: 10GB

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

نقره ای

۳۶۰,۰۰۰

 • تعداد کاربر: ۲۰
 • تعداد فرم: ۲۰
 • فضای ذخیره سازی: 5GB

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

برنزی

۴۰۰,۰۰۰

 • تعداد کاربر: ۵
 • تعداد فرم: ۵
 • فضای ذخیره سازی: 2GB

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نسخه رایگان 1 ماهه

رایگان

 • تعداد کاربر: ۱
 • تعداد فرم: ۱
 • فضای ذخیره سازی: 0.2GB

قیمت کل: ۰ ريال

سرویس سازمانی

انتخاب سرویس های سازمانی

گرافرم
برنامه ریزی دقیق تر، داده های غنی تر، تحلیل سریع تر