برداشت داده های میدانی

نظارت بر برداشت صحیح اطلاعات مورد نیاز در محل جغرافیایی مشخص

برداشت داده های میدانی
Graphorm benefitsGraphorm benefits
چالش های برداشت اطلاعات میدانی
 • تناقض و عدم یکپارچگی در جمع آوری اطلاعات
 • مشکل در برداشت دقیق و کامل اطلاعات
 • اعمال بسیاری از تغییرات مدیریت نشده در ساختارها و فرم های اطلاعاتی به دلیل ماهیت کار میدانی
 • عدم وجود فرآیندهای تضمین کیفیت
 • عدم نظارت بر محل انجام کارها
 • عدم برنامه ریزی و شفافیت در کارها
arrow
برای از بین بردن خطاها و آسیب های موجود در حوزه برداشت اطلاعات میدانی از گرافرم استفاده کنید
arrow
Graphorm benefitsGraphorm benefits
 • داده های جمع آوری شده همیشه در دسترس و ایمن هستند.
 • اعمال و مدیریت صحیح تغییرات آنلاین فرم های برداشت داده های میدانی
 • حضور و غیاب کارمندان بر اساس محل برداشت داده
 • تجمیع و تحلیل داده ها و ارائه داشبوردها و گزارشات مدیریتی
 • صحت سنجی اطلاعات در زمان برداشت
 • نظارت بر محل انجام کارها
 • برنامه ریزی و شفافیت در کارها
 • فرآیندهای تضمین کیفیت

همه این امکانات، تنها در تلفن همراه شما

در جریان جدیدترین خبرها باشید

مشتریان ما

 • شهرداری تهران
 • سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
 • شهرداری تبریز
 • سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اهواز
 • آستان قدس رضوی
 • استانداری خراسان رضوی
 • شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد
 • شهرداری بجنورد
 • سازمان حمل بار درون شهری مشهد

گرافرم
برنامه ریزی دقیق تر، داده های غنی تر، تحلیل سریع تر